Toksykologia - Ekspertyzy i badania toksykologiczne

OPINIE TOKSYKOLOGICZNE

OPINIE TOKSYKOLOGICZNE

Prowadzone przez nas przedsiębiorstwo zajmuje się szeroko pojęta analizą różnego rodzaju materiałów płynnych jak i stałych.
Oferujemy naszym klientom przede wszystkim:


1. Analizę zarówno jakościową jak i ilościową wielu związków o lotnym stanie skupienia:

 • alkohole, w tym metanol, butanol, izobutanom, propanol, etanol i wiele innych,
 • substancje będące aldehydami, estrami i ketonami,
 •  materiały będące pochodnymi ropy,
 • związki cyjanowe,
 • glikol etylowy.

2. Odnajdywanie substancji organicznych w badanym materiale:

 • przeprowadzenie analizy zebranych płynów ustrojowych na obecność jonów metali ciężkich,
 • przeprowadzenie analizy dostarczonych płynów ustrojowych na obecność azotynów i innych anionów.

3. Przeprowadzenie analizy wstępnej w celu wykrycia obecności leków oraz narkotyków z wykorzystaniem testów immunochemicznych:

 • analiza próbki moczu w celu wykrycia opioidów, amfetaminy, kannabinoli czy też kokainy,
 • analiza próbki moczu w celu znalezienia leków, do których należy zaliczyć barbiturany, benzodiazepiny, trójcykliczne leki antydepresyjne.

4. Przeprowadzenie analizy zarówno jakościowej jak i również ilościowej w celu odnalezienia śladów ksenobiotyków mających działanie narkotyczne:

 • substancje z rodziny opiatów,
 • substancje należące do opioidów,
 • pochodne amfetaminy i sama amfetamina,
 • najróżniejsze metabolity oraz kokaina,
 • kannabinole, do których należy zaliczyć przede wszystkim marihuanę i haszysz.

5. Badanie dostarczonych próbek pod względem obecności leków o różnym działaniu farmakologicznym:

 • leki o działaniu nasennym,
 • leki przeciwbólowe nie będące w żadnym wypadku narkotykami,
 • leki posiadające działanie psychotropowe,
 • leki zażywane w leczeniu padaczki,
 • leki zażywane w leczeniu cukrzycy.

6. Badanie włosów na obecność ksenobiotyków:

 • wykrywanie, identyfikowanie i analizowanie wszystkich środków uzależniających należących do czterech grup narkotyków – kannabinole, amfetamina, opioidy, kokaina,
 • wykrywanie, identyfikowanie oraz określanie ilości leków należących do podstawowych grup farmakologicznych.

7. Badanie dostarczonych przez śledczych dowodów rzeczowych:

 • identyfikowanie narkotyków w postaci proszków, płynów, tabletek, czy też suszonych roślin,
 • identyfikowanie wszystkich dostarczonych dowodów rzeczowych znalezionych na miejscu zbrodni – mogą mieć postać płynów lub też substancji stałych.

8. Analizowanie znalezionych pestycydów:

 • należących do grupy substancji fosfororganicznych i karbaminianów,
 • występujących jako dikwat, parakwat, polichlorowe węglowodory, pochodne kwasu fenoksyoctowego, czy też DDT.

9. Wykonujemy również analizy specjalne, do których należy zaliczyć:

 • wykrycie obecności tlenku węgla w hemoglobinie,
 • wykrycie ilości methemoglobiny w badanej próbce krwi,
 • oznaczenie ACHE,
 • wykrywanie ewentualnych plam moczu w zdobytych dowodach rzeczowych,
 • wykrywanie śliny w dostarczonych dowodach rzeczowych.
 • Materiał dowodowy, który przyjmujemy do badania może :
 • należeć do osób żywych,
 • należeć do osób już nie żyjących i może mieć postać płynną, jak i również stałą,
 • mieć postać wszystkich innych dowodów rzeczowych, czyli tabletek, produktów spożywczych, cieczy, czy proszków.

Ponad to wykonujemy także opinie w zakresie:

 • toksykologii ogólnej
 • toksykologii klinicznej i sądowej
 • farmakokinetyki
 • farmakodynamiki
 • toksykokinetyki
 • farmakologii
 • farmakologii klinicznej
 • analityki klinicznej
 • bioanalizy (biomarkery środowiskowe)
 • bromatologii
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, ksenobiotyków, substancji używanych w kosmetyce (również u noworodków, niemowląt i dzieci).
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące chemii gospodarczej (np. środki piorące, dezynfekujące, repelenty, mydła, blokery UVA i UVB itp.)
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące suplementów diety a także narażenia zawodowego lub przypadkowego na zatrucia ostre, podostre i przewlekłe spowodowane emisją ksenobiotyków do powietrza, gleby i wody.
 • Całościowa charakterystyka substancji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania na organizm ludzki po wniknięciu różnymi drogami (doustnie, przez skórę, inhalacyjnie), oszacowanie wpływu immunomodulacji na organizm zdrowych ludzi, ryzyko narażenia na jednorazowe, powtarzające się dawki substancji wskutek jej emisji do otoczenia pracy ludzi, ryzyko stałego narażenia z oszacowaniem ryzyka narażenia na powtarzające się dawki substancji w otoczeniu pracy ludzi przy produkcji, pakowaniu, kontrola jakości itp. oraz wskazanie minimalnych środków ochrony osobistej i zabezpieczenia obszarów produkcyjnych w trakcie wytwarzania substancji czynnej.

 

www.opinie-medyczne.pl

www.opinie-ksiegowe.pl

www.fonoskop.pl

www.opinie-antropologia.pl

www.opinie-wypadek.pl

www.opinie-monitoring.pl

www.opinie-toksykologia.pl 

www.opinie-grafolog.pl  

www.odzyskiwanie-smsow.pl 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.